ಜಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

GK ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: GS ತಯಾರಿಗಾಗಿ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

GK ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಇತಿಹಾಸ, ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ, ಅಥವಾ ಬದಲಿಗೆ, GS ನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ತಯಾರಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು.

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ತಯಾರಿಗಾಗಿ, ನೀವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಬೇಕು. GS ತಯಾರಿಗಾಗಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 1. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಭಾರತ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ? (A) ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ
  (ಬಿ) ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ
  (ಸಿ) ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ
  (ಡಿ) ಇತರರು
  ಉತ್ತರ- (ಬಿ) ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ
 1. ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದು? (ಎ) ನರ್ಮದಾ
  (ಬಿ) ಸಿಂಧೂ ನದಿ
  (ಸಿ) ಕೋಸಿ
  (ಡಿ) ಗೋದಾವರಿ ಉತ್ತರ- (ಎ) ನರ್ಮದಾ

3.3 ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ?

(A) ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆ
(B) DLF
(ಸಿ) ಸೆಬಿ
(ಡಿ) ಇತರರು

ಉತ್ತರ – SEBI

 1. ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಕಚ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? (A) ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ
  (ಬಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
  (ಸಿ) ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ
  (ಡಿ) ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ-ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
 1. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು? (ಎ) ಕಾವೇರಿ ನದಿ
  (ಬಿ) ಗಂಡಕ್ ನದಿ
  (ಸಿ) ದಾಮೋದರ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ
  (ಡಿ) ಯಮುನಾ ನದಿ ಉತ್ತರ- (ಸಿ) ದಾಮೋದರ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ
 1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ಯಾವುದು? (A) ತಾರಾಪುರ ಅಣುಸ್ಥಾವರ
  (B) ಕ್ಯಾಟನೋಮ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ.
  (C) ಕೂಡಂಕುಳಂ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ
  (ಡಿ) ಇತರರು ಉತ್ತರ- (ಎ) ತಾರಾಪುರ ಅಣುಸ್ಥಾವರ
 1. ಆಗ್ರಾ ನಗರವನ್ನು ಯಾರು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರು?
  (A) ಸಿಕಂದರ್ ಲೋಡಿ
  (ಬಿ) ಅಕ್ಬರ್
  (ಸಿ) ಬಹ್ಲೋಲ್ ಲೋಡಿ
  (ಡಿ) ಷಹಜಹಾನ್ ಉತ್ತರ- (ಎ) ಸಿಕಂದ್ ಲೋಡಿ
 1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ’ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (A) ಪುರಾಣಗಳು
  (ಬಿ) ಜಾತಕ್
  (ಸಿ) ಮುಡ್ಕೊ ಉಪನಿಷದ್
  (ಡಿ) ಮಹಾಭಾರತ ಉತ್ತರ- (ಸಿ) ಮುಡ್ಕೊ ಉಪನಿಷದ್
 1. ಅಶೋಕ ಶಾಸನಗಳ ಲಿಪಿ ಯಾವುದು?
  (ಎ) ಗುರುಮುಖಿ
  (ಬಿ) ಬ್ರಾಹಿ
  (ಸಿ) ದೇವನಾಗರಿ
  (ಡಿ) ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಉತ್ತರ- (ಬಿ) ಬಾಹ್ಯ
 1. ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ಎಲ್ಲಿದೆ? (A) ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್
  (ಬಿ) ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ
  (ಸಿ) ಕೇರಳ
  (ಡಿ) ತಮಿಳುನಾಡು ಉತ್ತರ- (ಡಿ) ತಮಿಳುನಾಡು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ: ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

Leave a Comment

error: Content is protected !!
LIC IPO for policyholders: ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ Mudra card apply online : ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ? ICSE Term-2 Exam 2022 :ICSE ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಟರ್ಮ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು Bank of India Recruitment 2022 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ Job loss insurance cover: ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ