ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೈಬರ್ ತಹಸಿಲ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

https://career.kannadareview.com/%e0%b2%aa%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%9a%e0%b2%b2%e0%b2%bf%e0%b2%a4-%e0%b2%b5%e0%b2%bf%e0%b2%a6%e0%b3%8d%e0%b2%af%e0%b2%ae%e0%b2%be%e0%b2%a8%e0%b2%97%e0%b2%b3%e0%b3%81%e0%b2%a6%e0%b3%87%e0%b2%b6%e0%b2%a6/

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ರೈಲ್ವೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. … Read more

error: Content is protected !!
LIC IPO for policyholders: ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ Mudra card apply online : ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ? ICSE Term-2 Exam 2022 :ICSE ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಟರ್ಮ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು Bank of India Recruitment 2022 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ Job loss insurance cover: ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ