ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು SBI ನಿಯಮಿತ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

https://career.kannadareview.com/%e0%b2%87%e0%b2%82%e0%b2%a6%e0%b3%87-%e0%b2%a8%e0%b2%bf%e0%b2%ae%e0%b3%8d%e0%b2%ae-%e0%b2%b5%e0%b3%8d%e0%b2%af%e0%b2%be%e0%b2%aa%e0%b2%be%e0%b2%b0%e0%b2%b5%e0%b2%a8%e0%b3%8d%e0%b2%a8%e0%b3%81/

ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 10,00,000 ರೂ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ … Read more

error: Content is protected !!
LIC IPO for policyholders: ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ Mudra card apply online : ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ? ICSE Term-2 Exam 2022 :ICSE ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಟರ್ಮ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು Bank of India Recruitment 2022 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ Job loss insurance cover: ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ