ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೇಮಕಾತಿ 2021: ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ಪಾಸ್‌ ಆದವರ ನೇಮಕಾತಿ, ನಾವಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು, 69 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ

https://career.kannadareview.com/%e0%b2%ad%e0%b2%be%e0%b2%b0%e0%b2%a4%e0%b3%80%e0%b2%af-%e0%b2%a8%e0%b3%8c%e0%b2%95%e0%b2%be%e0%b2%aa%e0%b2%a1%e0%b3%86%e0%b2%af-%e0%b2%a8%e0%b3%87%e0%b2%ae%e0%b2%95%e0%b2%be%e0%b2%a4%e0%b2%bf-2021/

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು 2021: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಾವಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2021 ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 300 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾವಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ … Read more

error: Content is protected !!
LIC IPO for policyholders: ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ Mudra card apply online : ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ? ICSE Term-2 Exam 2022 :ICSE ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಟರ್ಮ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು Bank of India Recruitment 2022 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ Job loss insurance cover: ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ