Mudra card apply online : ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

https://career.kannadareview.com/mudra-card-apply-online-%e0%b2%ae%e0%b3%81%e0%b2%a6%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%be-%e0%b2%95%e0%b2%be%e0%b2%b0%e0%b3%8d%e0%b2%a1%e0%b3%8d-%e0%b2%8e%e0%b2%82%e0%b2%a6%e0%b2%b0%e0%b3%87%e0%b2%a8%e0%b3%81/

Mudra card: ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 20% ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಾಲವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಈ ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯು MSMEಗಳಲ್ಲಿ … Read more

x
error: Content is protected !!
LIC IPO for policyholders: ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ Mudra card apply online : ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ? ICSE Term-2 Exam 2022 :ICSE ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಟರ್ಮ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು Bank of India Recruitment 2022 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ Job loss insurance cover: ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ