UPSC NDA 2022: UPSC NDA ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

https://career.kannadareview.com/upsc-nda-2022-upsc-nda-%e0%b2%aa%e0%b2%b0%e0%b3%80%e0%b2%95%e0%b3%8d%e0%b2%b7%e0%b3%86%e0%b2%97%e0%b3%86-%e0%b2%85%e0%b2%b0%e0%b3%8d%e0%b2%9c%e0%b2%bf-%e0%b2%aa%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%95%e0%b3%8d/

UPSC NDA 2022: ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ (UPSC) ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ UPSC NDA (UPSC NDA I) 2022 ರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. UPSC NDA 2022: ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ (UPSC) ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ UPSC NDA I 2022 ರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ (UPSC) ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ UPSC NDA … Read more

error: Content is protected !!
LIC IPO for policyholders: ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ Mudra card apply online : ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ? ICSE Term-2 Exam 2022 :ICSE ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಟರ್ಮ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು Bank of India Recruitment 2022 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ Job loss insurance cover: ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ